Arts Libris

Disseny de l’espai, producció i muntatge de la fira en les edicions de 2010, 2011 i 2012.

Raíña Lupa
Arts Santa Mònica, Barcelona.