Sónar+D 2015
Sónar+D 2017
Festival Cruïlla 2017
Sónar 2016
Museu del Disseny de Barcelona
Barcelona Designers Collective
Àrea Pro / Sónar 2014
Bauhaus, Handmade Festival
Sónar +D / Sónar 2014
Gifting Suite l Sónar 2013
Sónar+D l Sónar 2013
App Bar l Sónar 2013
Interacció 2013
Arts Libris
SónarPro 2010-2012