Contemplatio

Disseny expositiu i muntatge.

Museu de Ceràmica de Barcelona.
Novembre de 2012.