Interacció 2013

Disseny, producció i muntatge de l’espai Fira per a Interacció 2013

Diputació de Barcelona
CCCB. Maig 2013